Celem warsztatów jest pogłębienie i doskonalenie własnego rozwoju osobistego i zawodowego.


Terminy:


Klauzula informacyjna dotycząca rozporządzenia RODO


Uczestnicy:   Studenci zainteresowani doskonaleniem własnego rozwoju osobistego i zawodowego
Adres, telefon, 
e-mail:
  30-133 Kraków, ul. Lea 114
CPiP/ Sekretariat
tel. 12 628-25-90
e-mail: cpip@pk.edu.pl
Program:   Twórcza droga zawodowa
Metody autoprezentacji
Radzenie sobie ze stresem
Asertywność
Metody skutecznego poszukiwania pracy
Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej
Czas trwania:   sobota/niedziela (w godz. 9:00-15:00)
Miejsce prowadzenia zajęć:   Centrum Pedagogiki i Psychologii
Zasady naboru:   Przyjęcia zgodnie z kolejnością zgłoszeń (12-18 osobowe)
Przy zapisywaniu się mailem prosimy o podanie numeru telefonu kontaktowego.
Opłaty:   Studenci i pracownicy PK- bez opłat
Studenci innych uczelni – 100 zł
Pracownicy firm, instytucji oraz inne osoby zainteresowane tematyką – 200 zł

Uczestnicy programu otrzymują podczas zajęć nieodpłatnie materiały dydaktyczne, a na zakończenie zaświadczenie potwierdzające udział w programie.