Klauzula informacyjna dotycząca rozporządzenia RODO

Cel szkolenia Celem jest pogłębienie i doskonalenie własnego rozwoju osobistego i zawodowego
Uczestnicy Studenci zainteresowani doskonaleniem własnego rozwoju osobistego i zawodowego
Zasady naboru (Przyjęcia zgodnie z kolejnością zgłoszeń (12-18 osób)
Przy zapisywaniu się mailem prosimy o podanie numeru telefonu kontaktowego. Zgłoszenia na mail: cpip@pk.edu.pl lub telefonicznie: 12-628-25-90
Wymagane dokumenty
Formularz zgłoszenia 
(interaktywne wypełnianie w programie)
PROSZĘ O WYDRUK DWUSTRONNY

(proszę o wypełnienie i dostarczenie mailowo lub osobiście)

Czas trwania kursu sobota/niedziela (w godz. 9:00-15:00)
Terminy szkoleń  
Miejsce prowadzenia zajęć
Centrum Pedagogiki i Psychologii ul. Lea 114
Opłaty Studenci i pracownicy PK- bez opłat
Studenci innych uczelni – 100 zł
Pracownicy firm, instytucji oraz inne osoby zainteresowane tematyką – 200 zł
Numer konta
09 2490 0005 0000 4600 1012 1826
Dane do przelewu
Politechnika Krakowska
Centrum Pedagogiki i Psychologii
31-155 Kraków ul. Warszawska 24
NIP: 675 000 62 57
Program szkolenia
Twórcza droga zawodowa
Metody autoprezentacji
Radzenie sobie ze stresem
Asertywność
Metody skutecznego poszukiwania pracy
Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej
INFORMACJA Uczestnicy szkolenia otrzymują podczas zajęć nieodpłatnie materiały dydaktyczne, a na zakończenie zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu