Celem warsztatów jest pogłębienie i doskonalenie własnego rozwoju osobistego i zawodowego.


Terminy:


Uczestnicy: Studenci zainteresowani doskonaleniem własnego rozwoju osobistego i zawodowego
Adres, telefon, fax, e-mail: 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24 budynek Wydziału Architektury, II piętro
tel. 12 628-25-90
e-mail: cpip@pk.edu.pl
Program: Twórcza droga zawodowa
Metody autoprezentacji
Radzenie sobie ze stresem
Asertywność
Metody skutecznego poszukiwania pracy
Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej
Czas trwania: sobota/niedziela (w godz. 9:00-15:00)
Miejsce prowadzenia zajęć: Centrum Pedagogiki i Psychologii
Zasady naboru: Przyjęcia zgodnie z kolejnością zgłoszeń (12-18 osobowe)
Przy zapisywaniu się mailem prosimy o podanie numeru telefonu kontaktowego.
Opłaty: Studenci i pracownicy PK- bez opłat
Studenci innych uczelni – 100 zł
Pracownicy firm, instytucji oraz inne osoby zainteresowane tematyką – 200 zł

Uczestnicy programu otrzymują podczas zajęć nieodpłatnie materiały dydaktyczne, a na zakończenie zaświadczenie potwierdzające udział w programie.