STRONA GŁÓWNA

projektl-logo
AKTUALIZACJA 2021

Niezbędnik – Jak wybrać zawód? Materiały dla doradców zawodowych


AKTUALIZACJA 2019

Szkolenie-MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE II


AKTUALIZACJA 2018

 Moduły:
1. Samopoznanie
2. Zawodoznastwo
3. Rynek edukacji i pracy
4. Planowanie

SPInKA-Indywidualny Plan Działania (IPD)


Opis programu doradztwa edukacyjno-zawodowego


SPInKA-Indywidualny Plan Działania (IPD)
SPInKA – narzędzia i testy


SPInKA-scenariusze zajęć:

Wprowadzenie do modułów

 Program podstawowy:
 I etap zajęć II etap zajęć III etap zajęć

 Program dodatkowy-moduły:
1. Samopoznanie
2. Zawodoznastwo
3. Rynek edukacji i pracy
4. Planowanie


Dostosowanie programu nauczania i materiałów dydaktycznych do potrzeb uczniów niepełnosprawnych, 
4 grupy niepełnosprawności:
lekkie upośledzenie umysłowe, niewidomi i niedowidzący, niesłyszący i niedosłyszący, niepełnosprawni ruchowo)

SPInKA-Indywidualny Plan Działania (IPD)dla ucznia niepełnosprawnego