projektl-logo
Opis programu doradztwa edukacyjno-zawodowego


SPInKA-Indywidualny Plan Działania (IPD)


SPInKA – narzędzia i testy


SPInKA-scenariusze zajęć:

Wprowadzenie do modułów

 Program podstawowy:
 I etap zajęć II etap zajęć III etap zajęć

 Program dodatkowy-moduły:
1. Samopoznanie
2. Zawodoznastwo
3. Rynek edukacji i pracy
4. Planowanie