projektl-logo
Scenariusze dla modułu 1 – program dodatkowy:

Co mnie napędza do działania?
Żeby mi się chciało…
Dlaczego warto mieć cele?
Jak widzę świat?
Jak pracować z myślami?
Dogadajmy się!
Jak być asertywnym?