projektl-logo
Scenariusze dla modułu 3 – program dodatkowy:

Czym jest rynek pracy?
CV – życiorys zawodowy.
List motywacyjny.
Rozmowa rekrutacyjna.