STRONA GŁÓWNA

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

W Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa został zmieniony § 3 pkt. 4 oraz załącznik nr 3 i 5


Załącznik nr.2 Lista uczestników zgłoszonych do udziału w studiach podyplomowych

Załącznik nr.4  Formularz zgłoszeniowy udziału w studiach podyplomowych z zakresu doradztwa zawodowego

Załącznik nr.8 Zakres danych osobowych

Załącznik nr.9 Karta zgłoszenia uczestnika studiów podyplomowych

Załącznik nr.10 Zgoda na przetwarzanie danych absolwenta PK

Załącznik nr.11 Zgłoszenie do grupy dyskusyjnej

Załącznik nr.12 Ramowy program studiów podyplomowych