STRONA GŁÓWNA

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach 2018


Załącznik nr.1 Lista uczestników zgłoszonych do udziału w szkoleniach

Załącznik nr.2 Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr.3 Deklaracja – oświadczenie o uczestnictwie w projekcie

Załącznik nr.4Zakres danych osobowych do systemu SL 2014

Załącznik nr.5 Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr.6 Informacja o zakresie danych osobowych przetwarzanych w Centralnym Systemie
Teleinformatycznym