Moduły humanistyczne dla studentów PK studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia

 • Autoprezentacja
 • Dydaktyka szkoły wyższej
 • Edukacja do twórczego kształcenia inżynierów
 • Efektywna komunikacja
 • Efektywne zarządzanie czasem
 • Ergonomia i bezpieczeństwo pracy
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja interpersonalna (wersja w j.angielskim)
 • Konserwatorium z dydaktyki
 • Metody autoprezentacji
 • Metodyka studiowania zarządzanie wiedzą
 • Pedagogika szkoły wyższej
 • Projektowanie edukacyjne i ewaluacja indywidualnego procesu kształcenia
 • Projektowanie kariery zawodowej
 • Propedeutyka pracy naukowej
 • Przygotowanie do twórczej drogi zawodowej
 • Psychologia
 • Psychologia negocjacji i kierowanie zespołem
 • Psychologia transportu
 • Retoryka i techniki prezentacji
 • Trening relaksacji – radzenie sobie ze stresem
 • Trening twórczego myślenia
 • Wybrane elementy pedagogiki i dydaktyki
 • Zagadnienia relacji międzyludzkich z elementami etyki