NP-logo

Politechnika Krakowska rozpoczyna w lutym br. realizację projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Młody inżynier – przyroda źródłem twórczej inspiracji”. Ma on na celu wprowadzenie dzieci w nowoczesną problematykę innowacyjnego projektowania poprzez badanie i poznawanie systemów biologicznych dla zastosowania ich zasad w technice inżynierskiej.

Projekt uwzględnia głównie te dziedziny, które są obecnie wiodące w rozwoju techniki. Priorytetem dydaktycznym jest zapoznanie młodzieży z nowoczesnymi kierunkami rozwoju
w budowie maszyn, architekturze i budownictwie poprzez przedstawienie podstawowych koncepcji projektowania konstrukcyjnego ukierunkowanego na przyrodę. Pokazane zostaną wynikające stąd powiązania człowieka i środowiska oraz konieczność właściwego rozumienia roli ochrony przyrody.

radio kraków Wywiad z prof. Andrzejem Samkiem, jednym z pomysłodawców projektu „Młody  inżynier-przyroda źródłem twórczej inspiracji”.

KONFERENCJA 13.06.2017


Formularz zgłoszenia (lista rezerwowa)


Regulamin


Tematyka zajęć


Opłaty


Ramowy harmonogram spotkań


Galeria zdjęć


Kontakt