Centrum Pedagogiki i PsychologiiNP-opłaty - Archiwalne aktualności


Opłata za udział w projekcie wynosi 100,- zł.
Dane do przelewu:

Centrum Pedagogiki i Psychologii PK Politechnika Krakowska, Kraków, ul. Warszawska 24 Alior Bank S.A.  11 1060 0076 0000 3210 0013 7340

W tytule przelewu należy wpisać Młody odkrywca oraz imię i nazwisko dziecka, które zostało zgłoszone podczas rekrutacji.
Dostarczony osobiście lub przesłany mailowo dowód wpłaty stanowi o ostatecznym zakwalifikowaniu dziecka na zajęcia.


Ostateczny termin wpłaty – 24 lutego 2017 r.