Formami kształcenia i doskonalenia zawodowego w CPiP są:
– Studium Pedagogiczne – dla Studentów
– Studium Pedagogiczne – dla Asystentów i Doktorantów
– Moduły humanistyczne dla studentów PK
– Studia Podyplomowe Przygotowanie Pedagogiczne
– Studia Podyplomowe „Doradztwo Zawodowe”
– Kursy pedagogiczne dla wykładowców i organizatorów szkoleń
– Szkolenia w zakresie programu rozwoju osobistego

Ogółem w formach kształcenia i doskonalenia ustawicznego w dotychczasowym okresie działalności CPiP różne umiejętności zawodowe potwierdzone odpowiednimi certyfikatami uzyskało ponad 10.000 słuchaczy, w tym około 7.000 studentów i absolwentów PK.

Od 2003 roku CPiP należy do grona członków – założycieli Polskiej Sieci Kształcenia Modułowego. Posiada Certyfikat Akredytacyjny Instytucji Szkoleniowej, nadany przez Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu.

CPiP współpracuje z Samorządem Studentów i Kierownictwem Domów Studenckich realizując zadania na rzecz społeczności studenckiej. Dotyczy to m. in. udzielania porad w ramach Akademickiego Punktu Pomocy Psychopedagogicznej i badania poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla Studenckiego PK.