Szkolenia i kursy

Język migowy

stopień pierwszy

Uczestnicy uzyskują umiejętności komunikacji z osobami niesłyszącymi oraz zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu. Celem kursu jest opanowanie przez słuchaczy praktycznej wiedzy posługiwania się językiem migowym.

Język migowy

stopień drugi

Uczestnicy uzyskują umiejętności komunikacji z osobami niesłyszącymi oraz zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu. Celem jest poszerzenie wiedzy i umiejętności posługiwania się językiem migowym, poznanie kolejnych znaków w ilości ok. 1000 z zakresu tematycznego jaki był wprowadzony na kursie I-go stopnia.

AutoCAD

stopień podstawowy

Kurs obsługi oprogramowania AutoCAD dla studentów wszystkich uczelni w Polsce. Stopień podstawowy. Uczestnicy otrzymują certyfikaty firmy Autodesk 2D and 3D Design and Engineering Software.

AutoCAD

stopień średnio zaawansowany

Kurs obsługi oprogramowania AutoCAD dla studentów wszystkich uczelni w Polsce. Stopień średnio zaawansowany. Uczestnicy otrzymują certyfikaty firmy Autodesk 2D and 3D Design and Engineering Software.