Zgodnie z poleceniem służbowym JM Rektora PK z dnia 6 grudnia 2021 podczas wszystkich zajęć prowadzonych na uczelni obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia maseczek zarówno w salach dydaktycznych, jak i ciągach komunikacyjnych i pomieszczeniach wspólnych. Obowiązkowe jest również częste dezynfekowanie rąk i utrzymywanie dystansu.

W przypadku niedostosowania się do polecenia, prowadzący zajęcia ma prawo wyprosić słuchacza z sali. 

W związku z wprowadzonymi obostrzeniami rządowymi w terminie 20.12 – 9.01.2022 nie mogą się odbywać żadne zajęcia stacjonarne. Seminaria zaplanowane w tych dniach zostaną odpracowane w innym czasie.