KSDZW dniu 17 lipca 2015 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Gminą Miejską Kraków, a Politechniką Krakowską w sprawie dalszej realizacji projektu „Krakowska Szkoła Doradztwa Zawodowego”.
Umowę podpisali:
dr Katarzyna Cięciak, Zastępca Prezydenta Krakowa ds. Edukacji i Sportu oraz
Rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak.

porozumienie PK-Gmina Krk

Projekt „Krakowska Szkoła Doradztwa Zawodowego” zakłada stworzenie spójnego systemu realizacji doradztwa zawodowego we wszystkich gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych na terenie miasta Krakowa.

Podstawowymi elementami systemu są:

  1. Realizacja na terenie każdej szkoły prowadzonej przez Gminę Miejską Kraków zajęć z doradztwa zawodowego,
  2. Opracowanie autorskich programów modułowych dla poszczególnych poziomów kształcenia,
  3. Kształcenie na studiach podyplomowych profesjonalnej kadry doradców zawodowych,
  4. Wdrożenie własnych standardów poradnictwa zawodowego w szkołach,
  5. Stworzenie systemu wsparcia e-larningowego zarówno dla uczniów jak i doradców zawodowych.

Bezpośrednio w realizację przedsięwzięcia zaangażowani są: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Krakowie oraz Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej. Porozumienie będzie obowiązywać do 31 grudnia 2016 roku.