Centrum Pedagogiki i Psychologii


Dyrektor Centrum Pedagogiki i Psychologii


Węc Klaudia

dr hab. nauk społecznych w zakresie pedagogiki, prof. PK
Kierownik Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej, , adiunkt

Kontakt:
ul. Juliusza Lea 114 , pok. 150
e-mail: klaudia.wec@pk.edu.pl

Konsultacje:
konsultacje indywidualne on-line po ustaleniu terminu z nauczycielem akademickim


Nauczyciele akademiccy


Böhm Mikołaj

mgr psychologii
asystent

Kontakt:
ul. Juliusza Lea 114 , pok. 150-antresola
e-mail: mikolaj.bohm@pk.edu.pl

Konsultacje:
konsultacje indywidualne on-line po ustaleniu terminu z nauczycielem akademickimKopyść Agnieszka

mgr pedagogiki rodzinnej, mgr pedagogiki społeczno-opiekuńczej, trener języka migowego
asystent

Kontakt:
ul. Juliusza Lea 114 , pok. 150-antresola
e-mail: agnieszka.kopysc-woskowicz@pk.edu.pl

Konsultacje:
stacjonarnie czwartek 9:00-12:00, konsultacja online - wtorek 12:00-15:00 Teams zespół "Konsultacje" kod: dbx1kjoPiekarski Marian

dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, doradca zawodowy, pedagog pracy
adiunkt

Kontakt:
ul. Juliusza Lea 114 , pok. 150-antresola
e-mail: marian.piekarski@pk.edu.pl

Konsultacje:
konsultacje indywidualne on-line po ustaleniu terminu z nauczycielem akademickimRomek Beata

mgr pedagogiki
asystent

Kontakt:
ul. Juliusza Lea 114 , pok. 150
e-mail: beata.romek@pk.edu.pl

Konsultacje:
konsultacje indywidualne on-line po ustaleniu terminu z nauczycielem akademickimSzewczyk-Zakrzewska Agnieszka

dr nauk społecznych w zakresie psychologii
adiunkt

Kontakt:
ul. Juliusza Lea 114 , pok. 150-antresola
e-mail: agnieszka.szewczyk-zakrzewska@pk.edu.pl

Konsultacje:
konsultacje indywidualne on-line po ustaleniu terminu z nauczycielem akademickimŻyra Leszek

dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, mgr inż. budownictwa
adiunkt

Kontakt:
ul. Juliusza Lea 114 , pok. 150-antresola
e-mail: leszek.zyra@pk.edu.pl

Konsultacje:
konsultacje indywidualne on-line po ustaleniu terminu z nauczycielem akademickim


Zespół techniczno-administracyjny


Cygan Anna

mgr
starszy specjalista

Kontakt:
ul. Juliusza Lea 114 , pok. 150-Sekretariat UTW
tel. 12 628-25-19
e-mail: anna.cygan@pk.edu.plKwiatkowska Barbara

mgr
specjalista

Kontakt:
ul. Juliusza Lea 114 , pok. 150-Sekretariat
tel. 12 628-25-18
e-mail: barbara.kwiatkowska@pk.edu.plPułka Tomasz

mgr inż.
starszy specjalista

Kontakt:
ul. Juliusza Lea 114 , pok. 150
tel. 12 628-25-16
e-mail: tomasz.pulka@pk.edu.plRakoczy Małgorzata

mgr
specjalista

Kontakt:
ul. Juliusza Lea 114 , pok. 150-Sekretariat UTW
tel. 12 628-25-19
e-mail: malgorzata.rakoczy@pk.edu.pl