1. Zainteresowania naukowe i badawcze:
– Orientacja, poradnictwo i doradztwo zawodowe w edukacji,
– Procesy edukacyjne a praca zawodowa,
– Przydatność zawodowa jako przygotowanie zawodowe oceniane w świetle zadań wykonywanych na stanowisku pracy.


2. Dorobek naukowy:
– Publikacje: 22 publikacje z zakresu doradztwa zawodowego i pedagogiki pracy,
– Konferencje naukowe: 16 referatów na konferencjach krajowych i  międzynarodowych.


3. Działalność dydaktyczna:

Zajęcia dydaktyczne:
„Doradztwo edukacyjno-zawodowe w systemie oświaty”,
„Pedagogika pracy”,
„Propedeutyka pracy naukowej”,
„Propedeutyka kariery zawodowej”,

Kształcenie kadry pedagogicznej – promotorstwo prac naukowych:
26 prac licencjackich,
22 prace magisterskie,

Programy edukacyjne:
7 autorskich programów edukacyjnych z zakresu doradztwa zawodowego.


4. Działalność ekspercka w ramach projektów finansowanych ze źródeł polskich i Unii Europejskiej:
– Autor 8 projektów z zakresu doradztwa zawodowego realizowanych w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
– Koordynator doradztwa zawodowego w projektach, w których partnerem merytorycznym jest Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej:
„Targi Edukacyjne – Festiwal Zawodów  w Małopolsce” [Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego],
„Krakowska Szkoła Doradztwa Zawodowego” [Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa].