Koordynator praktyk:
dr Marian Piekarski

Sekretarz:
mgr inż. Anna Kusina

Kontakt:
Politechnika Krakowska
ul. Lea 114 pok.150 (CPiP)
tel. 12 628-25-90 (w godz.konsultacji)

Konsultacje:
wtorek 11:00 – 13:00
czwartek 11:00 – 13:00