Koordynator praktyk:
dr Marian Piekarski

Sekretarz:
mgr Agnieszka Kopyść-Woskowicz

Kontakt:
Budynek Wydziału Architektury , pok. 203e
tel. 12 628-25-82 (w godz.konsultacji)

Konsultacje:
wtorek 12:00 – 15:00
piątek 12:00 – 15:00