Koordynator praktyk:
dr Marian Piekarski

Sekretarz:
mgr inż. Tomasz Pułka

Kontakt:
Politechnika Krakowska
ul. Lea 114 pok.150 (CPiP-STUDIO)
tel. 12 628-25-16

Dyżur:
poniedziałek 1100 – 1400
czwartek 1400-1600


KONTO DO OPŁATY ZA PRAKTYKI:
Alior Bank SA
09 2490 0005 0000 4600 1012 1826

w tytule przelewu: PRAKTYKI-CPiP