Koordynator merytoryczny praktyk:
dr Marian Piekarski

Sekretarz:
mgr inż. Tomasz Pułka

Kontakt:
Politechnika Krakowska
ul. Lea 114 pok.150 (CPiP-STUDIO)
tel. 12 628-25-16

praktykicpip@pk.edu.pl

Dyżur:
wtorek 930 – 1130
czwartek 900-1400 


 

KONTO DO OPŁATY ZA PRAKTYKI:
Alior Bank SA
09 2490 0005 0000 4600 1012 1826

w tytule przelewu: PRAKTYKI-CPiP


WAŻNE: