Koordynator merytoryczny praktyk:
dr Marian Piekarski

Sekretarz:
mgr inż. Tomasz Pułka

Kontakt:
Politechnika Krakowska
ul. Lea 114 pok.150 (CPiP-STUDIO)
tel. 12 628-25-16

praktykicpip@pk.edu.plyżur:


Dyżur:
środa 900-1400
czwartek 1400-1530  

Wydawanie skierowań – mailowo lub w czasie dyżuru.
Przyjmowanie dokumentów – w czasie dyżuru lub podczas pracy sekretariatu (pon-pt  9-15)


KONTO DO OPŁATY ZA PRAKTYKI:

Politechnika Krakowska
09 2490 0005 0000 4600 1012 1826  (Alior Bank SA)

w tytule przelewu: PRAKTYKI-CPiP


WAŻNE: