Koordynator merytoryczny praktyk: dr hab. Klaudia Węc, prof.PK, mgr Beata Romek


Sekretarz: mgr inż. Tomasz Pułka,  e-mail:  praktykicpip@pk.edu.pl


Kontakt:
Centrum Pedagogiki i Psychologii PK
ul. Lea 114 pok.150/ CPiP-STUDIO
tel. 12 628-25-16,  e-mail:  praktykicpip@pk.edu.pl


Opłaty i skierowania:
Wydawanie skierowań – mailowo, po przesłaniu nazwy szkoły oraz opłaty za praktyki lub oświadczenia opiekuna praktyk.
Opłata za praktyki wynosi 350 zł. (w tym wynagrodzenie opiekuna praktyk plus opłata administracyjna)


KONTO DO OPŁATY ZA PRAKTYKI:

Politechnika Krakowska
09 2490 0005 0000 4600 1012 1826  (Alior Bank SA)

w tytule przelewu: PRAKTYKI-CPiP


WARUNKIEM ZALICZENIA PRAKTYKI JEST:
 • Wpis do karty przebiegu praktyk, obejmujący zaliczenie praktyki oraz pozytywną opinię Opiekuna Praktyk
 • Sprawozdanie z praktyk zawarte w 8 pkt. pracy końcowej zgodnie z RAMOWYM PROGRAMEM PRAKTYK
  (zaliczenie merytoryczne przeprowadza promotor pracy)
 • Potwierdzenie opłaty za praktyki lub oświadczenie opiekuna praktyk o zrzeknięciu się honorarium (OŚWIADCZENIE)

DOKUMENTACJĘ PRAKTYK STANOWIĄ:

 • Skierowanie na praktyki
 • Karta przebiegu i zaliczenia praktyk 
 • Ramowy program praktyk
 • Umowa dla opiekuna – nauczyciela
 • Rachunek dla opiekuna – nauczyciela
 • Sprawozdanie z przebiegu praktyk