Uniwersytet Młodego Odkrywcy

NP-logo

Politechnika Krakowska zrealizowała projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Młody inżynier – przyroda źródłem twórczej inspiracji”


Politechniczny Uniwersytet Dzieci

Politechniczny Uniwersytet Dzieci (Centrum Pedagogiki i Psychologii) od lipca 2018 do czerwca 2020 realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach III osi priorytetowej Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.  


PROJEKTY W REALIZACJI