Politechniczny Uniwersytet Dzieci
 30-133 Kraków, ul. Lea 114
CPiP/ Sekretariat

tel. 12 628 25 19

e-mail: uniwersytetdzieci@pk.edu.pl