Opłata roczna za udział w warsztatach wynosi 200,- zł.

Wpłaty należy dokonać w całości w terminie do 10 października 2017 r.
(po zgłoszeniu dziecka i otrzymaniu mailowego potwierdzenia zapisu!)

 

Dane do przelewu:

Centrum Pedagogiki i Psychologii PK Politechnika Krakowska Kraków, ul. Warszawska 24
Alior Bank SA
11 1060 0076 0000 3210 0013 7340

W tytule przelewu należy wpisać Politechniczny Uniwersytet Dzieci oraz imię i nazwisko dziecka, które zostało zgłoszone podczas rekrutacji.
Dostarczony osobiście lub przesłany mailowo dowód wpłaty stanowi o ostatecznym zakwalifikowaniu dziecka na zajęcia.