REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 ROZPOCZYNA SIĘ 3 października 2016 r.

Rekrutacja odbywa się poprzez złożenie osobiście lub przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszenia dziecka na zajęcia wraz z fotografią. Przyjęcie dziecka w poczet studentów jest potwierdzane mailowo. Opłat dokonuje się po otrzymaniu potwierdzenia.

Szczegółowe zasady rekrutacji określone są w regulaminie uniwersytetu.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszenia zawiera również część przeznaczoną dla rodziców i dotyczącą udziału w zajęciach o profilu psychologiczno-pedagogicznym oraz w zajęciach sportowych.