Politechniczny Uniwersytet Dzieci (Centrum Pedagogiki i Psychologii) od lipca 2018 do czerwca 2020  realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach III osi priorytetowej Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 “Planeta Kreatywnych. Inżynier 40.” o numerze WND-POWR.03.01.00-00-U161/17-00.

Celem głównym projektu jest rozwój tzw. Kompetencji uniwersalnych uczniów w wieku 6 -16 lat oraz wsparcie ich rodziców w zakresie doradztwa edukacyjnego, poprzez stworzenie programów kształcenia oraz organizację zajęć dydaktycznych wspólnie z gminami/szkołami z województwa małopolskiego w okresie 01.07.2018 – 30.06.2020.

W ramach projektu realizowane są 18-godzinne cykle zajęć obejmujące tematy:
Planeta Konstruktorów (6 godzin) – moduł poświęcony poznaniu zawodów inżynierskich, tj.: architekt krajobrazu, inżynier mechanik, designer (wzornictwo przemysłowe).Podczas zajęć każdy uczestnik będzie mógł samodzielnie wykonać stosowne zadanie projektowe i przekonać się co trzeba zrobić, żeby zaprojektować ogród, maszynę kroczącą czy samochód.

Planeta Inżynierów (6 godzin) – moduł, podczas którego realizowane są zajęcia projektowe w postaci interaktywnych warsztatów wykorzystujących zawodoznawstwo i współczesną wiedzę zawodoznawczą.

Planeta Innowatorów (6 godzin) – moduł zajęć mający na celu zapoznanie się z procesem tworzenia nowego produktu czy wynalazku oraz kulturą innowacyjności.

W zajęciach tych bierze udział 270 uczniów i uczennic ostatnich klas szkół podstawowych z Szyku, Zabierzowa, Wieliczki i okolic, Krakowa, Trzciany oraz gminy Słomniki.
Podsumowaniem tych zajęć będzie MIędzyplanetarny Quiz Wiedzy o Politechnice Krakowskiej oraz uroczyste Zakończenie Roku Akademickiego.

Aby zadbać o stymulację rozwoju najmłodszych uczniów i uczennic, w gminie Słomniki realizowany jest program SATELITA PK SŁOMNIKI FLYING LAB, w ramach którego przez całe 2 lata realizacji projektu 60 uczestników i uczestniczek bierze udział w cotygodniowych zajęciach, podczas których poprzez prowadzenie prostych doświadczeń dających spektakularne efekty zdobywa wiedzę inżynieryjno-przyrodniczą.

Ostatnim programem realizowanym w ramach projektu jest DOMOWY DORADCA ZAWODOWY czyli zajęcia adresowane do rodziców, które mają na celu pomóc im doradzać swoim dzieciom w wyborach edukacyjno-zawodowych i umiejętnie wspierać ich zainteresowania.