PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE, STUDIA PODYPLOMOWE:

Studium Pedagogiczne dla Studentów

Studium Pedagogiczne dla Asystentów i Doktorantów

Studia Podyplomowe Doradztwo Zawodowe

Studia Podyplomowe Przygotowanie Pedagogiczne


KURSY:

Język migowy – stopień pierwszy
Język migowy – stopień drugi
AutoCAD – stopień podstawowy
AutoCAD – stopień średnio zaawansowany