Uprzejmie informujemy, że zajęcia do końca semestru są prowadzone w formie indywidualnych konsultacji z
opiekunami pracy końcowej