Pragnę przypomnieć, że wpłaty za Studium dla Absolwentów należy dokonać do 28 lutego 2018r.
Terminy w przypadku opłaty w ratach:
I rata- 28.02.2018
II rata- 31.03.2018
III rata- 30.04.2018