Uprzejmie informujemy, że 13.05.2017 zajęcia studium pedagogicznego dla absolwentów dla grupy 3 z dr Marianem
Piekarskim rozpoczną się o godz. 10:00.