Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem zajęć w II semstrze 2016/2017: miesiące maj -czerwiec