Zapraszamy do zapoznania się ze zaktualizowanym harmonogramem zajęć dla semestru I