Uprzejmie zapraszamy do zapoznania się z aktualizacją harmonogramu zajęć w semestrze II na  rok 2018/ 2019