Uprzejmie zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem zajęć w semestrze II na  rok 2018/ 2019