Przepraszamy i uprzejmie informujmy, że nastąpiły zmiany w harmonogramie zajęć które zaznaczono kolorem czerwonym.