Studia Podyplomowe

3 semestry

Przygotowanie Pedagogiczne dla Nauczycieli Psychologów

Studia mają charakter kwalifikacyjny i przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2022 r. poz. 1769)

3 semestry

Przygotowanie Pedagogiczne dla Nauczycieli

Studia mają charakter kwalifikacyjny i przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2022 r. poz. 1769)