Studia Podyplomowe

3 semestry

dla zainteresowanych

Przygotowanie Pedagogiczne

Studia mają charakter kwalifikacyjny i przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

3 semestry

dla zainteresowanych

Doradztwo zawodowe

uprawniają do pracy jako doradca zawodowy na wszystkich poziomach resortu edukacji, w instytucjach rynku pracy oraz w sektorze biznesu – studia kwalifikacyjne