Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem zajęć dla Nauczycieli Akademickich –
rok akad. 2016/2017, semestr I więcej