Centrum Pedagogiki i Psychologii PKKurs z programu Dynamo-Revit

Klauzula informacyjna dotycząca rozporządzenia RODO Cel szkolenia Kurs Dynamo – Revit 1 stopień Nauczysz się efektywnie i w bardzo krótkim czasie posługiwać programem Dynamo-Revit. Kurs jest akredytowany przez firmę Autodesk. Kurs przewiduje krótkie wprowadzenie oraz ćwiczenia praktyczne z programowania wizualnego, w trakcie których uczestnicy wykonają kilkanaście programów Uczestnicy Kurs przewidziany (…)
Pogram metody projektu

Klauzula informacyjna dotycząca rozporządzenia RODO Cel szkolenia Celem jest poszerzenie kluczowych kompetencji zawodowych takich jak: kreatywne myślenie praca zespołowa (podejmowanie decyzji grupowych) rozwiązywanie problemów i konfliktów negocjacje Uczestnicy Studenci, absolwenci oraz inne osoby zainteresowane podniesieniem swoich kwalifikacji Zasady naboru (Przyjęcia zgodnie z kolejnością zgłoszeń (12-18 osób) Przy zapisywaniu się mailem (…)
Kursy z programu AutoCAD

Klauzula informacyjna dotycząca rozporządzenia RODO Cel szkolenia Nauczysz się efektywnie i w bardzo krótkim czasie posługiwać programem AutoCAD. Kurs jest akredytowany przez firmę Autodesk po którym otrzymujesz Certyfikat ze znajomości obsługi oprogramowania. Pracujesz w wyposażonej sali komputerowej na PK. Uczestnicy Studenci wszystkich uczelni zainteresowani obsługą programu AutoCAD Zasady naboru Zgłoszenia na (…)
Kurs DRUGIEGO STOPNIA języka migowego


  • Dodany dnia: 16.11.2014, przez: .Klauzula informacyjna dotycząca rozporządzenia RODO Cel szkolenia Celem jest poszerzenie wiedzy i umiejętności posługiwania się językiem migowym, poznanie kolejnych znaków w ilości ok. 1000 z zakresu tematycznego jaki był wprowadzony na kursie I-go stopnia Uczestnicy Studenci, absolwenci, pracownicy firm, placówek oświatowych i inni zainteresowani – po ukończeniu kursu I-ego stopnia (…)
Kurs .PIERWSZEGO STOPNIA języka migowego


  • Dodany dnia: 16.11.2014, przez: .Klauzula informacyjna dotycząca rozporządzenia RODO Cel kursu Celem jest opanowanie przez słuchaczy praktycznej wiedzy posługiwania się językiem migowym w stopniu umożliwiającym: zrozumienie prostych zasad wypowiedzi w tym języku formułowanie wypowiedzi w zakresie objętym materiałem nauczania zdobycie wiedzy i umiejętności które umożliwiają podstawową komunikację z osobami niesłyszącymi Uczestnicy Studenci, absolwenci, pracownicy (…)
Trening asertywności


  • Dodany dnia: 16.11.2014, przez: .Klauzula informacyjna dotycząca rozporządzenia RODO Cel szkolenia Celem jest nabycie umiejętności świadomego reagowania na otoczenie w określonych sytuacjach oraz poznanie technik pracy z własnymi przekonaniami Uczestnicy Studenci, absolwenci, pracownicy firm, instytucji i inni zainteresowani Zasady naboru (Przyjęcia zgodnie z kolejnością zgłoszeń (12-18 osób) Przy zapisywaniu się mailem prosimy o podanie (…)
Warsztaty Rozwoju Osobistego


  • Dodany dnia: 16.11.2014, przez: .Klauzula informacyjna dotycząca rozporządzenia RODO Cel szkolenia Celem jest pogłębienie i doskonalenie własnego rozwoju osobistego i zawodowego Uczestnicy Studenci zainteresowani doskonaleniem własnego rozwoju osobistego i zawodowego Zasady naboru (Przyjęcia zgodnie z kolejnością zgłoszeń (12-18 osób) Przy zapisywaniu się mailem prosimy o podanie numeru telefonu kontaktowego. Zgłoszenia na mail: cpip@pk.edu.pl lub telefonicznie: (…)
Efektywna Komunikacja


  • Dodany dnia: 16.11.2014, przez: .Klauzula informacyjna dotycząca rozporządzenia RODO Cel szkolenia Celem jest nabycie umiejętności komunikacji interpersonalnej w środowisku pracy, jak również lepszego integrowania się z otoczeniem Uczestnicy Studenci, absolwenci, pracownicy firm, instytucji i inni zainteresowani Zasady naboru (Przyjęcia zgodnie z kolejnością zgłoszeń (12-18 osób) Przy zapisywaniu się mailem prosimy o podanie numeru telefonu (…)