Centrum Pedagogiki i Psychologii PKPogram metody projektu

Celem szkolenia jest poszerzenie kluczowych kompetencji zawodowych takich jak: kreatywne myślenie, praca zespołowa (podejmowanie decyzji grupowych) rozwiązywanie problemów i konfliktów negocjacje Termin szkolenia:  Uczestnicy:   Studenci, absolwenci oraz inne osoby zainteresowane podniesieniem swoich kwalifikacji. Zasady naboru:   Przyjęcia zgodnie z kolejnością zgłoszeń (12-18 osób) Zgłoszenia na mail: kopyscaga12@poczta.onet.pl Numer konta (…)
Kursy obsługi programu AutoCAD

Trwają zapisy na kurs dla początkujących Rozpoczęcie kursu 12.03.2019 r. Uczestnicy:   STUDENCI wszystkich uczelni zainteresowani obsługą programu AutoCAD Adres, kontakt, telefon, e-mail:   30-133 Kraków, ul. Lea 114 CPiP/ Studio mgr inż. Tomasz Pułka tel. 799-836-298 w godz. 9:00-15:00 e-mail: autocadcpip@pk.edu.pl Zapisy (karta zgłoszenia):   Proszę dostarczyć mailem lub osobiście (…)
Kurs DRUGIEGO STOPNIA języka migowego


  • Dodany dnia: 16.11.2014, przez: .Celem kursu jest poszerzenie wiedzy i umiejętności posługiwania się językiem migowym, poznanie kolejnych znaków w ilości ok. 1000 z zakresu tematycznego jaki był wprowadzony na kursie I-go stopnia. Terminy szkoleń:     Formularze: Formularz zgłoszenia oświadczenie zgody na przetwarzanie danych os. – proszę o wypełnienie i dostarczenie mailowo lub osobiście Klauzula informacyjna (…)
Kurs PIERWSZEGO STOPNIA języka migowego


  • Dodany dnia: 16.11.2014, przez: .Celem kursu jest opanowanie przez słuchaczy praktycznej wiedzy posługiwania się językiem migowym w stopniu umożliwiającym: zrozumienie prostych zasad wypowiedzi w tym języku formułowanie wypowiedzi w zakresie objętym materiałem nauczania zdobycie wiedzy i umiejętności które umożliwiają podstawową komunikację z osobami niesłyszącymi Terminy szkoleń:   Formularze: Formularz zgłoszenia oświadczenie zgody na przetwarzanie danych (…)
Trening asertywności


  • Dodany dnia: 16.11.2014, przez: .Celem szkolenia jest nabycie umiejętności świadomego reagowania na otoczenie w określonych sytuacjach oraz poznanie technik pracy z własnymi przekonaniami. Termin: Klauzula informacyjna dotycząca rozporządzenia RODO Uczestnicy:   Studenci, absolwenci, pracownicy firm, instytucji i inni zainteresowani Adres, telefon,  e-mail:   30-133 Kraków, ul. Lea 114 CPiP/ Sekretariat tel. 12 628-25-90 e-mail: cpip@pk.edu.pl (…)
Warsztaty Rozwoju Osobistego


  • Dodany dnia: 16.11.2014, przez: .Celem warsztatów jest pogłębienie i doskonalenie własnego rozwoju osobistego i zawodowego. Terminy: Klauzula informacyjna dotycząca rozporządzenia RODO Uczestnicy:   Studenci zainteresowani doskonaleniem własnego rozwoju osobistego i zawodowego Adres, telefon,  e-mail:   30-133 Kraków, ul. Lea 114 CPiP/ Sekretariat tel. 12 628-25-90 e-mail: cpip@pk.edu.pl Program:   Twórcza droga zawodowa Metody autoprezentacji Radzenie (…)
Efektywna Komunikacja


  • Dodany dnia: 16.11.2014, przez: .Celem szkolenia jest nabycie umiejętności komunikacji interpersonalnej w środowisku pracy, jak również lepszego integrowania się z otoczeniem. Terminy: Klauzula informacyjna dotycząca rozporządzenia RODO                     Uczestnicy:   Studenci, absolwenci, pracownicy firm, instytucji i inni zainteresowani Adres, telefon, e-mail:    30-133 Kraków, ul. Lea 114 CPiP/ Sekretariat tel. 12 (…)