Centrum Pedagogiki i PsychologiiStudia Podyplomowe Doradztwo Zawodowe

PKT. 1-11 Zapisy od 01.09.2021 do 15.10.2021. Liczba miejsc:30 UWAGA-ZAPISY ZOSTAŁY PRZEDŁUŻONE DO 30.10.2021. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na maila: doradztwo.cpip@pk.edu.pl KONTAKT 1. Uczestnicy Studia skierowane są do następujących grup odbiorców:  nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych,  pedagogów szkolnych,  pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych,  kadry zarządzającej (…)
Studia Podyplomowe Przygotowanie Pedagogiczne

PKT. 1-11 Zapisy od 01.09.2021 do 15.10.2021. Liczba miejsc: 20 UWAGA-ZAPISY ZOSTAŁY PRZERDŁUŻONE DO 30.10.2021. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na maila: absolwencicpip@pk.edu.pl KONTAKT Studia podyplomowe Przygotowanie do zawodu nauczyciela są opracowane i prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 sierpnia 2019 roku w sprawie standardu (…)
Studia Podyplomowe Przygotowanie Pedagogiczne


  • Dodany dnia: 08.12.2014, przez: .Uprzejmie informujemy, że od 1.01.2020 Centrum Pedagogiki i Psychologii oraz Instytut Ekonomii, Socjologii i Filozofii zostały połączone w jedną jednostkę: KOLEGIUM NAUK SPOŁECZNYCH  Wszelkie informacje dotyczące działalności KNS można uzyskać na stronie: kns.pk.edu.pl
Studia Podyplomowe Doradztwo Zawodowe


  • Dodany dnia: 08.12.2014, przez: .
Uprzejmie informujemy, że od 1.01.2020 Centrum Pedagogiki i Psychologii oraz Instytut Ekonomii, Socjologii i Filozofii zostały połączone w jedną jednostkę: KOLEGIUM NAUK SPOŁECZNYCH  Wszelkie informacje dotyczące działalności KNS można uzyskać na stronie: kns.pk.edu.pl