Centrum Pedagogiki i PsychologiiStudium Pedagogiczne dla Asystentów i Doktorantów

PKT. 1-11 Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na maila: studencicpip@pk.edu.pl KONTAKT 1. UCZESTNICY – Asystenci i Doktoranci w trakcie studiów trzeciego stopnia lub zatrudnieni na Politechnice Krakowskiej, którzy są zainteresowani uzyskaniem przygotowania pedagogicznego 2. UZYSKASZ – kwalifikacje pedagogiczne do pracy dydaktycznej na uczelni 3. PROGRAM STUDIUM realizowany jest w formie modułowej (…)
Studium Pedagogiczne dla Studentów

PKT. 1-11 Liczba miejsc:120 ZAPISY do 1.03.2022 Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na maila: studencicpip@pk.edu.pl KONTAKT 1. UCZESTNICY – Studenci Politechniki Krakowskiej zainteresowani uzyskaniem przygotowania pedagogicznego 2. UZYSKASZ – przygotowanie pedagogiczne do pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkołach (nauczyciel przedmiotów zawodowych), oraz w pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego 3. PROGRAM STUDIUM realizowany jest w (…)
Studium Pedagogiczne dla Asystentów i Doktorantów


  • Dodany dnia: 08.12.2014, przez: .Uprzejmie informujemy, że od 1.01.2020 Centrum Pedagogiki i Psychologii oraz Instytut Ekonomii, Socjologii i Filozofii zostały połączone w jedną jednostkę: KOLEGIUM NAUK SPOŁECZNYCH  Wszelkie informacje dotyczące działalności KNS można uzyskać na stronie: kns.pk.edu.pl
Studium Pedagogiczne dla Studentów


  • Dodany dnia: 08.12.2014, przez: .Uprzejmie informujemy, że od 1.01.2020 Centrum Pedagogiki i Psychologii oraz Instytut Ekonomii, Socjologii i Filozofii zostały połączone w jedną jednostkę: KOLEGIUM NAUK SPOŁECZNYCH  Wszelkie informacje dotyczące działalności KNS można uzyskać na stronie: kns.pk.edu.pl