Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał w odpowiedzi na ogromne zainteresowanie kształceniem seniorów. W roku akademickim 2009/2010 Centrum Pedagogiki i Psychologii zorganizowało cykl wykładów skierowanych do osób starszych – „Radość Seniora”. Wykłady te odbyły się w trzech edycjach, a zainteresowanie słuchaczy dalszym kształceniem zainspirowało Władze Uczelni we współpracy z CPiP do stworzenia bardziej rozbudowanej oferty edukacyjnej. Dnia 15 października 2010 roku odbyła się uroczysta inauguracja Uniwersytetu Trzeciego Wieku Politechniki Krakowskiej.

W dniu 29 maja 2019r. w Pawilonie Konferencyjno-Wystawowym „Kotłownia” odbyła się uroczystość nadania Uniwersytetowi Trzeciego Wieku Politechniki Krakowskiej imienia dr inż. Władysławy Marii Francuz, profesor oświaty. Laudację wygłosił prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga. więcej 

Słuchaczami uniwersytetu są w znacznej mierze uczestnicy poprzedniego programu „Radość Seniora”, ale miejsce znalazło się również dla nowych osób. Obecnie Uniwersytet kształci blisko 300 studentów. W ofercie oprócz odbywających się, co dwa tygodnie sympozjów, znalazły się również seminaria odbywające się w mniejszych grupach, gdzie słuchacze mogą zdobyć wiedzę z zakresu języków obcych, obsługi komputera, pedagogiki i psychologii, historii sztuki, czy filmu. Powodzeniem cieszą się również zajęcia rekreacyjno-ruchowe.