Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał w odpowiedzi na ogromne zainteresowanie kształceniem ustawicznym seniorów. W roku akademickim 2009/2010 Centrum Pedagogiki i Psychologii zorganizowało cykl wykładów skierowanych do osób starszych – „Radość Seniora”. Wykłady te odbyły się w trzech edycjach, a zainteresowanie słuchaczy dalszym kształceniem zainspirowało Władze Uczelni we współpracy z CPiP do stworzenia bardziej rozbudowanej oferty edukacyjnej. Dnia 15 października 2010 roku odbyła się uroczysta inauguracja Uniwersytetu Trzeciego Wieku Politechniki Krakowskiej.

Słuchaczami uniwersytetu są w znacznej mierze uczestnicy poprzedniego programu „Radość Seniora”, ale miejsce znalazło się również dla nowych osób. Obecnie Uniwersytet kształci blisko 300 studentów. W ofercie oprócz odbywających się, co dwa tygodnie sympozjów, znalazły się również seminaria odbywające się w mniejszych grupach, gdzie słuchacze mogą zdobyć wiedzę z zakresu języków obcych, obsługi komputera, pedagogiki i psychologii, historii sztuki, czy filmu. Powodzeniem cieszą się również zajęcia rekreacyjno-ruchowe.


SEKRETARIAT  UTW:
ul. Lea 114, pok 150
godziny przyjęć: pon,śr,czw: 9-15