Regulamin słuchacza UTW

Przekaz na opłatę – semestralną
Przekaz na opłatę za dodatkowe seminaria