Regulamin słuchacza UTW


Przekaz na opłatę – semestralną
Przekaz na opłatę za dodatkowe seminaria