Regulamin słuchacza UTW

Przekaz na opłatę – seminaria
Przekaz na opłatę – 80 zł
Przekaz na opłatę – 150 zł