Konferencja „MŁODOŚĆ I ZDROWIE SENIORÓW” 2011 r.


Przedstawienie „Wodewil Krakowski” 2011 r.


Wieczornica Patriotyczna 2012 r.


Piknik majowy 2013 r.


Spotkanie opłatkowe 2012 r.


Spotkanie opłatkowe 2013 r.


Koncert operetkowy 2013 r.


Konferencja „Medycyna i technika w służbie człowieka” 2013 r.


Wieczornica Patriotyczna 2013 r.


Spotkanie opłatkowe 2014 r.


Spotknie opłatkowe 2015 r.


Piknik w Korzkwi 2016 r.


Wieczornica patriotyczna 2016 r.


Spotkanie Rady Krakowskich Seniorów 2017 r.