SEKRETARIAT  UTW:

ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
Budynek Wydziału Architektury (II piętro, pokój 203a)
Adres e-mail: utw@pk.edu.pl
Telefon: 12 628-25-19


Godziny przyjęć:

9:00-14:00
Poniedziałki
Środy
Czwartki


Pracownicy:

Anna Cygan
Budynek Wydziału Architektury,
pokój 203a
tel. 12 628-25-19
e-mail: utw@pk.edu.pl

Małgorzata Rakoczy
Budynek Wydziału Architektury,
pokój 203a
tel. 12 628-25-19
e-mail: utw@pk.edu.pl