Medal Honoris Gratia dla Pana Michała Nowaka

Dnia 10.01. br w auli św. Jakuba u oo. Franciszkanów odbyło się coroczne spotkanie opłatkowe ,organizowane przez Koło Seniorów SWPK i UTW. W tym roku miało charakter wyjątkowy, ponieważ w uznaniu zasług dla krakowskich seniorów, kol. Michałowi Nowakowi został przyznany przez Prezydenta m. Krakowa medal Honoris Gratia, który wręczyła Pełnomocnik Prezydenta m. Krakowa ds. Polityki Senioralnej p. Anna Walkowicz – Ochońska, laudację wygłosiła kol. Teresa Baszak-Filipczuk.
 Michał Nowak od początku istnienia UTW PK włączał się w działalność pro senioralną.  Założył sekcję „Dziedzictwo Kulturowe znane i mniej znane”, skupiając wokół siebie znaczne grono słuchaczy, propagując kulturę i sztukę. W ramach sekcji zorganizował 145 spotkań okolicznościowych oraz wycieczek krajowych i zagranicznych aktywując tym i integrując kolegów. Będąc inicjatorem „Zaduszek PK ”, od 9-ciu lat poświęca ogrom czasu na inwentaryzację grobów profesorów, pracowników i absolwentów PK na wszystkich cmentarzach Krakowa oraz sporządza biuletyn tematyczny rozdawany uczestnikom „Zaduszek”.
Jest pomysłodawcą powstania 2-ch książek, będących wspomnieniami 30 uczestników wycieczek. Książki te, samodzielnie opracowane i wydane przez słuchaczy są prawdopodobnie pierwszymi tego rodzaju w dziejach UTW.
Za swoje zaangażowanie w sprawy Politechniki Krakowskiej został wpisany do „Złotej Księgi Wychowanków PK” a za zasługi dla UTW wyróżniony dyplomem „Honorowego Słuchacza UTW PK”.
Przez kilka lat był także V-ce Prezesem „Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Krakowskiej” a obecnie jest prezesem „Koła Seniorów SWPK
i UTW” i nadal aktywnie kultywuje działania na rzecz seniorów.