Uprzejmie informuję, że z powodów organizacyjnych 
zajęcia komputerowe „Jak sprawniej korzystać z komputera i internetu”
w dniu 28.11 NIE odbędą się.
Informację o odpracowaniu zajęć uzyskacie Państwo na kolejnym spotkaniu, czyli 5.12.
Zapraszamy