Uprzejmie informujemy, że zajęcia 13.11.2018 (wtorek) prowadzone przez mgr inż. Tomasza Pulkę są ODWOŁANE.

Zajęcia z obsługi tabletu odbędą się 20.11.2018 o godz. 12:30.

Zajęcia z rozwiązywania problemów komputerowych oraz edycja zdjęć będą odrobione w dniu 4.12.2018.