! UWAGA !
Zmiany w godzinie rozpoczęcia zajęć rekreacyjno-ruchowych

  • wtorki o godz. 14:00
  • środy o godz. 13:30

Pozostałe godziny pozostają bez zmian.