Od 2013 r organizowane są, przez seniorów UTW, we współpracy z SWPK i studentami z Samorządu Studenckiego PK, Zaduszki PK.
Jak wiadomo odeszła od nas w 2017 r, Koordynator UTW PK, dr inż. Władysława Maria Francuz a ponadto odeszło 13 osób, które były słuchaczami UTW. Oprócz Profesorów, Wychowanków, Studentów również słuchacze UTW są otaczani pamięci i modlitwą podczas Zaduszek.
Mimo trudnej sytuacji również w tym roku, wprawdzie nie na cmentarzu jak dotąd, ale w bazylice św Floriana odbędą się VIII ZADUSZKI PK 7 listopada o godzinie 12:00.
Honorowy patronat objął JM Rektor PK prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz.
Ze względu na obowiązujące ograniczenia, wydarzenie będzie transmitowane internetowo na stronie www.swflorian.net