Uprzejmie informujemy,
że w niedzielę 21 lutego 2016r.
nie ma zajęć w Centrum Pedagogiki i Psychologii.

 Słuchacze Studium Pedagogicznego dla Absolwentów Szkół Wyższych realizują indywidualną pracę własną ukierunkowaną przez
dr hab. K. Węc związaną z praktyką pedagogiczną – projektowanie dydaktyczno–wychowawcze wybranego przedmiotu na jeden semestr.