dz16-zakończenie
W dniu 7 lutego 2015 roku odbyło się w naszym Centrum uroczyste zakończenie 16-tej edycji studiów podyplomowych Doradztwo Zawodowe.
Po trzech semestrach zajęć teoretycznych i praktycznych w siedmiu modułach autorskiego programu studiów CPiP oraz zaprezentowaniu pracy dyplomowej, 34 słuchaczy otrzymało świadectwo potwierdzające kwalifikacje doradcy zawodowego do pracy w systemie oświaty i instytucjach rynku pracy.
Ponadto absolwenci uzyskali certyfikat uprawniający ich do posługiwania się w pracy doradcy zawodowego narzędziem diagnostycznym tzw. Testem Kolorowych Kwadratów, a także zaświadczenie o udziale w szkoleniu w zakresie modułowego kształcenia zawodowego.
Uroczystość tę zaszczycił swoją obecnością Prorektor ds. Kształcenia i Współpracy z Zagranicą PK, prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał, podkreślając  wysoki poziom i prestiż studiów podyplomowych w zakresie poradnictwa zawodowego i całożyciowego doradztwa kariery w środowisku Uczelni i w regionie, a przede wszystkim ich znaczenie w dobie gwałtownych zmian na rynku pracy i rosnącego bezrobocia, zwłaszcza wśród młodych ludzi.
Grono absolwentów studiów podyplomowych w zakresie doradztwa zawodowego, które Centrum  Pedagogiki i Psychologii PK organizuje i realizuje  z dużym powodzeniem od 2001 roku, powiększyło się tym samym do liczby 522 osób.