W sobotę 19 września 2015 roku pożegnaliśmy kolejną – siedemnastą już – grupę słuchaczy trzy-semestralnych studiów  podyplomowych  Doradztwo  Zawodowe.
Po zaliczeniu programu studiów obejmującego 396 godzin zajęć dydaktycznych w  siedmiu modułach oraz opracowaniu i multimedialnym zaprezentowaniu wybranego zagadnienia dyplomowego w obszarze zawodoznawstwa, doradztwa edukacyjno-zawodowego, całożyciowego doradztwa kariery, czy też rynku pracy, 22 słuchaczy otrzymało świadectwo potwierdzające kwalifikacje doradcy zawodowego do pracy
we wszystkich typach szkół ze szkolnictwem specjalnym włącznie, w  poradniach psychologiczno-pedagogicznych, jednostkach ochotniczych hufców pracy, w publicznych służbach zatrudnienia, niepublicznych  agencjach  zatrudnienia i  pośrednictwa  pracy,  jak  również w organizacjach pozarządowych zajmujących się aktywizacją zawodową.
Ponadto nasi absolwenci uzyskali certyfikat uprawniający ich do posługiwania się w pracy doradcy zawodowego narzędziem diagnostycznym tzw. Testem Kolorowych Kwadratów, a także zaświadczenie o udziale w szkoleniu w zakresie modułowego kształcenia zawodowego.
Słuchacze siedemnastej edycji (IV 2014 – IX 2015) studiów podyplomowych w zakresie doradztwa zawodowego organizowanych i prowadzonych przez Centrum  Pedagogiki i Psychologii PK od 2001 roku, powiększyli grono dotychczasowych absolwentów do liczby 544 osób.

17dz-zakonczenie
kliknij obrazek aby zobaczyć więcej zdjęć