W sobotę 27 lutego b. r. grono absolwentów studiów podyplomowych w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego i całożyciowego poradnictwa kariery, realizowanych w CPiP od roku akademickiego 2001/2002, powiększyło się do liczby 570 osób.

Po 3 semestrach aktywnych zajęć teoretycznych (50 godz. ) i praktycznych ( 346 godz.) oraz spełnieniu wszystkich warunków, zgodnie z autorskim programem studiów, 26   słuchaczy  otrzymało w obecności Prorektora ds. Kształcenia i Współpracy z Zagranicą PK, prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdała świadectwo potwierdzające kwalifikacje doradcy zawodowego do pracy w systemie oświaty i instytucjach rynku pracy.

Absolwenci, dziękując za perfekcyjną organizację i przebieg studiów, profesjonalizm prowadzącej zajęcia kadry nauczycieli akademickich i specjalistów z ogromną praktyką doradczą oraz przyjazną atmosferę sprzyjającą studiowaniu, pożegnali się z nami w przekonaniu, że są dobrze przygotowani do wykonywania trudnego i bardzo odpowiedzialnego zawodu doradcy kariery.

(red. mgr Grażyna Mermon)

DZ-19 zakończenie